SIGSHIP & CO. ©
Webmaster: DreamCatcher
 
 
 

KVOTER

OMSATTE / STRUKTURERTE KVOTER 2018

- Kystmakrell not 10,27 m
   
- Kystreketrål sør >  11  m
- Kystreketrål sør Strukturkvote faktor 0,4
   
- Kystmakrell garn/snøre 7,0 m
- Kystmakrell garn/snøre 9-10 m
- Kystmakrell garn/snøre 13-14 m
- Kystmakrell garn/snøre 15-21 m
- Kystmakrell garn/snøre 20,1 m  Faktor 2,708
   
- Leppefisk  
- Leppefisk  
- Leppefisk  
- Leppefisk  
- Leppefisk  
- Leppefisk  
- Leppefisk  
- Leppefisk  
- Leppefisk  
- Leppefisk  
- Leppefisk  
- Leppefisk  
- Leppefisk  
- Leppefisk  
- Leppefisk  
- Leppefisk  
- Leppefisk  
   
- Konv. torsk nord 62 gr.

9-10 m OMRÅDE SØR

   
- Sei sør  Notfartøy > 13 m  Faktor 1,0