SIGSHIP & CO. ©
Webmaster: DreamCatcher
 
 
 

KVOTER

OMSATTE / STRUKTURERTE KVOTER 2017

<
- Nvg-sild not 14-15 m faktor 7,86 + struktur faktor 7,618
- Nvg-sild not 9,82 m
- Nvg-sild not 10-11 m
- Nvg-sild not 11,25 m  Faktor 5,24  UFISKA 2017
   
- Kystmakrell not 8, 19 m       ALENE
- Kystmakrell not 10,65 m
- Kystmakrell not 12,20 m
   
- Nordsjøsild not 10,65 m
- Nordsjøsild not 12-13  m  Faktor 7,0 + struktur faktor 4,8
   
- Konv. torsk nord 10-11  m  Nordland   ALENE
- Konv. torsk nord 11-12   m
- Konv. torsk nord 11-12 m Område sør
   
- Kystmakrell garn/snøre Faktor    1,78    Strukturert
- Kystmakrell garn/snøre 8-9 m
- Kystmakrell garn/snøre 10,59 m   ALENE
- Kystmakrell garn/snøre 10-11 m
- Kystmakrell garn/snøre 11-12  m
- Kystmakrell garn/snøre 11-12 m   faktor 2,2249 + struktur  0,4447
- Kystmakrell garn/snøre 17-18 m Faktor 2,708 + struktur  8,124
   
- Kystreketrål sør Faktor   0,6  Strukturkvote
- Kystreketrål sør >  11 m    Strukturkvote faktor 0,3306
- Kystreketrål sør 11 m +    ALENE
   
- Konv. torsk SØR 9-10 m       ALENE
- Konv. torsk SØR 10-11 m     ALENE
- Konv. torsk sør 10-11 m
- Konv. torsk sør 10-11 m
- Konv. torsk sør 11-15 m
   
- Sei Nord 20,24 m  Faktor 1,5