SIGSHIP & CO. ©
Webmaster: DreamCatcher
 
 
 

KVOTER

OMSATTE / STRUKTURERTE KVOTER 2016

- Kystmakrell not 9,30 m
- Kystmakrell not 9,97 m ALENE
   
- Konv. torsk nord 8,20 m    ALENE  Møre og Romsdal
- Konv. torsk nord 8-9 m     NORDLAND
- Konv. torsk nord 9,48 m     Møre & Romsdal
- Konv. torsk nord 9,45 m   FINNMARK
   
- Konv. torsk SØR 10-11 m
- Konv. torsk SØR 14-15 m
   
- Kystmakrell garn/snøre 8,85 m     ALENE
- Kystmakrell garn/snøre 9,48 m
- Kystmakrell garn/snøre 9,76 m
- Kystmakrell garn/snøre 9-10 m
- Kystmakrell garn/snøre 14-15 m
   
- Kystreketrål sør >  11 m
- Kystreketrål sør 11 m +
   
- Nordsjøsild not 12-13 m
   
- Nvg-sild not

11,06 m   faktor 5,24  + struktur faktor  1,0521