SIGSHIP & CO. ©
Webmaster: DreamCatcher
 
 
 

KVOTER

OMSATTE / STRUKTURERTE KVOTER 2014

- Kystmakrell not 10,3 m
   
- Kystreketrål sør

Faktor 0,8 + 0,4   FERDIG STRUKTURERT

- Kystreketrål sør

11 m +  FERDIG STRUKTURERT

- Kystreketrål sør

14,73 m

- Kystreketrål sør

14,81 m    FERDIG STRUKTURERT

- Kystreketrål sør

14,81 m    FERDIG STRUKTURERT

- Kystreketrål sør

14,95  m

- Kystreketrål sør

14,98  m

- Kystreketrål sør

14,98  m

   
- Konv. torsk nord 7,90 m
- Konv. torsk nord 8,63 m     Møre & Romsdal
- Konv. torsk nord 9-10  m  Trøndelag ALENE
- Konv. torsk nord 12,09 m   FINNMARK
- Konv. torsk nord 11-12 m Sogn & Fjordane
   
- Konv. torsk sør 13,41 m
- Konv. torsk sør 14,8 m
   
- Sei NORD

Faktor 0,6     FERDIG STRUKTURERT

   
- Kystmakrell garn/snøre

8,47 m

- Kystmakrell garn/snøre

11-12 m  FERDIG STRUKTURERT

- Kystmakrell garn/snøre 12,83 m   FERDIG STRUKTURERT
   
- Nvg-sild not 8,35 m
   
   

- Kystmakrell garn/snøre/not

19,68 m