SIGSHIP & CO. ©
Webmaster: DreamCatcher
 
 
 

KVOTER

OMSATTE / STRUKTURERTE KVOTER 2013

- Konv. torsk nord 10,06 m FINNMARK
- Konv. torsk nord 10,09 m
- Konv. torsk nord 14,33 m  F:4,95 + Str. F: 2,416  Nordland
- Konv. torsk nord 24,9 m  Ferdig strukturert
   
- Konv. torsk sør 10,06 m
   
- Kystmakrell not 10,09 m
   
- Nvg-sild not 10,09 m
   
- Nordsjøsild not 10,57 m
- Nordsjøsild not 12,34 m
   
- Kystreketrål sør Faktor 0,8     ferdig strukturert
- Kystreketrål sør Faktor 0,8     ferdig strukturert
- Kystreketrål sør 18,1 m  Ferdig strukturert
- Kystreketrål sør 12,40 m
   
- Kystmakrell garn/snøre 10,66 m STÅR ALENE
- Kystmakrell garn/snøre 13,02 m  FERDIG STRUKTURERT
   
- Sei NORD 18,07 m  Faktor 1,5 + STRUKTURKVOTE Faktor 1,2