SIGSHIP & CO. ©
Webmaster: DreamCatcher
 
 
 

KVOTER

OMSATTE / STRUKTURERTE KVOTER 2012

- Nordsjøtrålkonsesjon 120  Kbm. Konsesjonskap.
   
- Nordsjøsild not 12,98 m Faktor 7,0 + 5,6
- Nordsjøsild not 14,95 m Fakt. 9,0 + struktur Fakt. 4,8
   
- Sei NORD 19,78 m    Faktor 1,5
- Sei NORD 19-20 m
   
- Nvg-sild not 8-9 m
- Nvg-sild not 10,55 m
- Nvg-sild not 10,65 m
- NVG-sild not 11,00 m
- Nvg-sild not Faktor 1,052  FERDIG STRUKTURERT 11-12 m
- Nvg-sild not 18-19 m
- Nvg-sild not 12,0  m
- Nvg-sild not 12,56  m
- Nvg-sild not 12,56  m
- Nvg-sild not 12,89 m
- Nvg-sild not 13,03 m
- NVG-sild not 13-14 m Faktor 6,55 + Strukturkv. Faktor 6,55
- NVG-sild not 14,63
   
- Konv. torsk nord 8,16 m Nordland
- Konv. torsk nord 10,34 m    Hordaland
- Konv. torsk nord 10,49
- Konv. torsk nord 11,0 m   Hordaland
- Konv. torsk nord 11,0 m
   
- Kystmakrell garn/snøre 7,37 m
- Kystmakrell garn/snøre 8,0 m
- Kystmakrell garn/snøre 8,47 m
- Kystmakrell garn/snøre 8,70 m
- Kystmakrell garn/snøre 8,70 m
- Kystmakrell garn/snøre 8,90 m
- Kystmakrell garn/snøre 8,91 m
- Kystmakrell garn/snøre 9,76 m
- Kystmakrell garn/snøre 10,34 m
- Kystmakrell garn/snøre 10,64 m
- Kystmakrell garn/snøre 10,66 m
- Kystmakrell garn/snøre 11,0 m  FERDIG STRUKTURERT FAKTOR  1,7799
- Kystmakrell garn/snøre 12,00 m
- Kystmakrell garn/snøre 12,02 m
- Kystmakrell garn/snøre 14,63 m
   
- Konv. torsk sør   9,69 m
- Konv. torsk sør   12,02 m
- Konv. torsk sør   12,28 m
- Konv. torsk sør   12,28 m
   
- Kystmakrell not 9,70 m
- Kystmakrell not 9,78 m
- Kystmakrell not 10,66 m
- Kystmakrell not 12,2 m