SIGSHIP & CO. ©
Webmaster: DreamCatcher
 
 
 

KVOTER

OMSATTE / STRUKTURERTE KVOTER 2010

- NVG-sild not 9,76 m
- NVG-sild not 9,72 m
- Nvg sild not 10,50 m
- Nvg sild not 10,61 m
- NVG-sild not 11,06 m
- NVG-sild not 12,10 m
- NVG-sild not 12,22 m
- NVG-sild not 12,50 m
- NVG-sild not 12,89 m
- NVG-sild not 12,99 m
- NVG-sild not 14,98 m
- NVG-sild 14,11 m Faktor 7,5
   
- Nordsjøsild not 10,64 m
- Nordsjøsild not 12,07 m
- Nordsjøsild not 12,99 m
   
- Kystreketrål sør 0,8 m
- Kystreketrål sør 11,92 m
- Kystreketrål sør 12,98 m
   
- Kystmakrell not 9,0 m
- Kystmakrell not 10,30 m
- Kystmakrell not 10,64 m
- Kystmakrell not 11,00 m
   
- Kystmakrell garn/snøre 9,72 m
- Kystmakrell garn/snøre 9,76 m
- Kystmakrell garn/snøre 10,53 m
- Kystmakrell garn/snøre 11,00 m Strukturkvote   Faktor 0,7
- Kystmakrell garn/snøre 12,45 m
- Kystmakrell garn/snøre 15,20 m
   
- Seinot SØR 17,00 m
   
- Seinot NORD 19,42 m  Faktor 1,2  FERDIG STRUKTURERT
   
- Konv. torsk nord 16,37 m  Vest Agder
 

 

- Konv. torsk sør 10,30 m