ENGLISH NORSK

SIGSHIP & CO. ©
Webmaster: DreamCatcher
 
 
 

KVOTER

FOR SALG:

- Konv. torsk nord

9-10 m område sør

- Konv. torsk nord

11-12 m   Område  Sør  KAN LVERES FERDIG STRUKTURERT

- Konv. torsk nord

13-14 m   Område Sør

 

 

- Kystreketrål SØR

Faktor 1,0   Ferdig strukturert . Kan deles opp.

   
- Konv. torsk SØR

8-9 m

- Konv. torsk SØR 11-15 m
- Konv. torsk SØR 10-11 m
   
- Kystmakrell not 8-9 m
- Kystmakrell not 10-13 m
   
- Nordsjøsild not 10-11 m
   
- Kystmakrell garn/snøre 8-9 m
- Kystmakrell garn/snøre 9-10 m
- Kystmakrell garn/snøre 10-11  m
- Kystmakrell garn/snøre 20-21 m  Faktor 2,71 + struktur faktor  1,08 + 1,08
   
- Nvg-sild not 9-10 m
- Nvg-sild not 12-13 m
- Nvg-sild not 14-15 m  Faktor  7,86 + struktur faktor  1,33 + 6,29