ENGLISH NORSK

SIGSHIP & CO. ©
Webmaster: DreamCatcher
 
 
 

KVOTER

FOR SALG:

KVOTESETT

Forutsettes solgt samlet/samtidig

    - Konv. torsk nord 9-10 m  region Midt
    - Nvg-kystfartøygruppen 12-13 m
    - Kystmakrell not    10-11 m
    - Nordsjøsild not10-11 m

- Kystreketrål SØR

Faktor 1,0   Ferdig strukturert . Kan deles opp.

   
- Konv. torsk SØR 11-15 m
- Konv. torsk SØR 10-11 m
- Konv. torsk SØR 14,57 m
   
- Konv. torsk nord 62 gr.

9-10 m OMRÅDE SØR

   
- Kystmakrell not 8-9 m
- Kystmakrell not 10-13 m
   
- Nordsjøsild not 8,15 m
- Nordsjøsild not 10-11 m
   
- Kystmakrell garn/snøre 7,0 m
- Kystmakrell garn/snøre 8-9 m
- Kystmakrell garn/snøre 9-10 m
- Kystmakrell garn/snøre 10-11  m
- Kystmakrell garn/snøre 20,1 m  faktor 2,708
   
- Nvg-sild not 10-11 m
- Nvg-sild not 12-13 m
- Nvg-sild not 14-15 m
- Nvg-sild not Strukturkvoter inntil 20 faktorer