SIGSHIP & CO. ©
Webmaster: DreamCatcher
 
 
 

KVOTER

FOR SALG:

- Avgrenset nordsjøtrål For fartøy under 11 m
   
- Kystreketrål sør > 11 m    Grunnkvote faktor 1,0
- Kystreketrål sør > 11 m    Grunnkvote faktor 1,0 + struktur 0,8
   
- Konv. torsk nord

9-10 m område sør

- Konv. torsk nord

10-11 m Område sør

- Konv. torsk nord

13-14 m   Område Sør

 

 

- Kystreketrål SØR

Faktor 1,0   Ferdig strukturert . Kan deles opp.

   
- Konv. torsk SØR

8-9 m

- Konv. torsk SØR 10-11 m
   
- Kystmakrell not 8-9 m
- Kystmakrell not 10-13 m
   
- Nordsjøsild not 9-10 m
- Nordsjøsild not 10-11 m
- Nordsjøsild not 14-15 m
   
- Kystmakrell garn/snøre 8-9 m
- Kystmakrell garn/snøre 9-10 m
- Kystmakrell garn/snøre 10-11 m
- Kystmakrell garn/snøre 11-12 m  Faktor 2,22 + struktur faktor 1,78
- Kystmakrell garn/snøre 12-13 m
- Kystmakrell garn/snøre

13-14 m Faktor 2,0  STRUKTURKVOTER

- Kystmakrell garn/snøre 20-21 m  Faktor 2,71 + struktur faktor  1,08 + 1,08
   
- Nvg-sild not 9-10 m
- Nvg-sild not 12-13 m
- Nvg-sild not 14-15 m  Faktor  7,86 + struktur faktor  1,33 + 6,29
- Nvg-sild not 14-15 m Faktor 4,19 STRUKTURKVOTER
   
- Leppefisk Uten båt
- Leppefisk Med/Uten båt