ENGLISH NORSK

SIGSHIP & CO. ©
Webmaster: DreamCatcher
 
 
 

KVOTER

FOR SALG:

- Nvg kystfartøygruppen Strukturkvoter faktor  10,0  (14-15)
   
- Konv. torsk SØR 11-15 m
- Konv. torsk SØR 10-11 m
- Konv. torsk SØR 10-11 m
- Konv. torsk SØR 14,57 m
   
- Kystmakrell not 8-9 m
- Kystmakrell not 10-13 m
   
- Nordsjøsild not 8,15 m
- Nordsjøsild not 10-11 m
- Nordsjøsild not 12-13 m
- Nordsjøsild not 14-15 m
   
- Kystmakrell garn/snøre 7,0 m
- Kystmakrell garn/snøre 8-9 m
- Kystmakrell garn/snøre 9-10 m
- Kystmakrell garn/snøre 10-11  m
- Kystmakrell garn/snøre 17,4 m Faktor 2,708 + struktur faktor 2,1664 + 1,0832
- Kystmakrell garn/snøre 20,1 m  faktor 2,708
   
- Nvg-sild not 10-11 m
- Nvg-sild not 12-13 m
- Nvg-sild not 14-15 m
- Nvg-sild not 14-15 m faktor 7,86 + strukturfaktorer  14,68