ENGLISH NORSK

SIGSHIP & CO. ©
Webmaster: DreamCatcher
 
 
 
FISKEFARTØYER TIL SALGS PÅ SIGSHIP.NO

VI HAR FOR TIDEN FØLGENDE FISKEFARTØYER INNE FOR SALG:

NAVN ÅR TYPE DIMS. H.MOTOR RETTIGH. PRIS DETALJER
"FINDUS" 07 Plast
Dorg
9,69 x 3,10 222 hk
Yanmar

Makrell

BUD
KONTAKT OSS
Prospekt
"HOLLY" 99 Alum
Trål
10,56 x 4,50 370 hk
Scania

Ingen

5,0 m Prospekt
"WEST COAST 1" 14 Plast
Juksa
Line
Garn
10,98 x 3,98 172 hk
Yanmar

Ingen

5,0 m Prospekt
"LITEN" 87 Tre
Trål
Dorg
12,91 x 4,68 350 hk
Scania
Reke sør
Avgr.nordsjø
Makrell
9,5 m Prospekt
"VILLFUGL" 53 Stål
Trål
13,84 x 4,10 355 hk
Volvo
Reke sør
Avgr.nordsj
BUD Prospekt
"BÅTSMANN III" 03 Plast
Garn
Teine
14,60 x 6,35 400 hk
Caterpiller
Torsk
Hyse Sei
BUD
KONTAKT OSS
Prospekt
"STORHAV" 84 Tre
Not
Juksa
14,78 x 5,03 250 hk
Scania
Torsk
Makrell
Sild
BUD
KONTAKT OSS
Prospekt
"RISØY" 84 Stål
Trål
14,88 x 5,59 450 hk
Scania
Reke sør
Avgr.nordsjø
8,5 m Prospekt
"OMEGA" 86 Aluminium
Stål
14,88 x5,61 550 hk
Scania
Reke sør
Avgr.nordsjø
9.0 m Prospekt
"MANIN" 84 Plast
Garn
14,95 x 5,16 335 hk
Mitsubishi
Ingen BUD Prospekt
"ATHENA 2" 87 Stål
Trål
18,03 x 5,32 550 hk
Scania
Reke sør
Avgr.nordsj
BUD
KONTAKT OSS
Prospekt
"BONITO" 96 Stål
Line
Garn
14,73 x 4,99 450 hk
Scania
Ingen 3,8 m Prospekt
"BENJACO" 85 Stål
Not
Sn.vad
27,43 x 8,60 1075 hk
Caterpillar
Ingen BUD
KONTAKT OSS
Prospekt
"VESTBRIS" 02 Plast
Not
30,0 x7,50 800 hk
Yanmar
Ingen 25,0 m Prospekt
"HORISONT III" 86 Stål
Trål
33,18 x 7,20 1020 hk
Caterpillar
Reke sør
Avgr. nordsjø
KONTAKT OSS Prospekt